211

211

Тебе – половина, и мне – половина!

«Товарищ» (1929), муз. О. Иванова (1970)

Поделитесь на страничке

Следующая глава >