КАПКАН ВЫРМАРА (КАПКАН НА УБОРКЕ) —

КАПКАН ВЫРМАРА (КАПКАН НА УБОРКЕ) —

см. «Капкан» («Капкан»), стр. 122.