ВАНЧУКЕВИЧ А.В.

 ВАНЧУКЕВИЧ А.В.

Апостериори, Созерцание, Франкл.